Polityka prywatności

I – Informacje o administratorze danych osobowych

Firma F.P.U.H FLOCKERS Paweł Lewandowski 42-256 Przymiłowice ul. Piastowska 22 tel. 503 453-477 jest administratorem danych osobowych Państwa, jako naszych klientów i kontrahentów.

II – Kategorie, cele, podstawy, okresy wykorzystywania i przechowywania Państwa danych osobowych

Wykonanie obowiązków prawnych:
– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie faktur sprzedaży i zakupów,
– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie formularzy reklamacji,
– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie dokumentacji księgowej,
– otrzymywanie, udostępnianie, przechowywanie atestów towarów,
– otrzymywanie, przechowywanie oświadczeń VAT.
Podstawa: art. 6 ust. 1 c RODO.
Okres: czas wynikający z przepisów.

 1. Zawieranie i wykonanie umów, zleceń, zamówień
  Podstawa: art. 6 ust. 1 b RODO.
  Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym
  przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub
  wobec nas roszczeń przez czas trwania postępowania.
 2. Nasz prawnie uzasadniony interes:
  – ustalanie, ochrona, dochodzenie roszczeń naszych lub wobec nas,
  – weryfikacja wiarygodności płatniczej,
  – pozyskiwanie danych z publicznych rejestrów
  (CEIDG, KRS, GUS, US, VIES itp.),
  – tworzenie statystyk, analiz, zestawień na potrzeby własne firmy.
  Podstawa: art. 6 ust. 1 f RODO.
  Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym
  przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub wobec
  nas roszczeń przez czas trwania postępowania.

III – Kategorie odbiorców, którym przekazujemy Państwa dane osobowe

Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze: księgowej, podatkowej,
rachunkowej, kadrowej, prawnej, doradczej, konsultacyjnej itp.

 1. Upoważnieni pracownicy naszej firmy.
 2. Podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską – jeśli zachodzi taka
  potrzeba w celach nadania przesyłki listu lub towaru.
 3. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) –
  jeśli zachodzi taka potrzeba w celach zapłaty, zwrotów, roszczeń.
 4. Podmioty nabywające wierzytelności – w przypadku nieopłacenia naszych
  należności.
 5. Instytucje publiczne: sądy, policja, prokuratura, komornicy, urzędy skarbowe,
  ZUS, PIP, PIH itp. – w przypadku zażądania od nas lub dochodzenia przez nas
  naszych należności i roszczeń.

IV – Przysługujące Państwu uprawnienia

Macie Państwo prawo złożyć do nas wniosek – zawsze w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru
(osobiście, drogą listową lub mailową), dotyczących Państwa danych osobowych o:
– dostęp do danych,
– sprostowanie i poprawienie danych,
– ograniczenie przetwarzania danych,
– usunięcie bezpodstawnie przetwarzanych danych,
– przeniesienie danych,
– cofnięcie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych,
– wniesienie sprzeciwu.
Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

V – Zabezpieczenie Państwa danych osobowych

W dbałości o Państwa dane osobowe stosujemy szereg różnych rodzajów zabezpieczeń,
dokładając wszelkich starań o ich bezpieczeństwo.