Brokatowanie

Nanoszenie brokatu za pomocą lakieru.